The PBI Portfolio

Our Wines

Accademia
Sparkling Wine
Altemasi
Sparkling Wine
Altemasi
Sparkling Wine
2014
Altemasi
Sparkling Wine
Beni di Batasiolo
Sparkling Wine
2020
Beni di Batasiolo
Sparkling Wine
2022
Bottega Wines
Sparkling Wine
Bottega Wines
Sparkling Wine
Bottega Wines
Sparkling Wine
2021
Cavit
Sparkling Wine
Cavit
Sparkling Wine
2020
Champagne Boizel
Sparkling Wine
Champagne Boizel
Sparkling Wine
Champagne Boizel
Sparkling Wine
2013
Champagne Boizel
Sparkling Wine
2004
Champagne Boizel
Sparkling Wine
2007
Champagne Boizel
Sparkling Wine
Champagne Boizel
Sparkling Wine
Brut
Altemasi

Brut

Trentino Italy
Riserva Graal
Altemasi

Riserva Graal

Trentino Italy 2014
Langhe DOC Nebbiolo
Beni di Batasiolo

Langhe DOC Nebbiolo

Piedmont Italy 2020
Blanc de Blancs NV
Champagne Boizel

Blanc de Blancs

Champagne France
Brut Reservé NV
Champagne Boizel

Brut Réserve

Champagne France
Grand Vintage
Champagne Boizel

Grand Vintage

Champagne France 2013
Joyau de France Brut
Champagne Boizel

Joyau de France Brut

Champagne France 2004
Rosé
Champagne Boizel

Rosé

Champagne France
Ultime Extra Brut NV
Champagne Boizel

Ultime Extra Brut NV

Champagne France